Institute of Social Studies

An independent online think tank for social issues

Kenniscafés over Anatomie van Hizmet in Nederland

Hizmet in Nederland, die ook bekendstaat als de Gülenbeweging, is na de couppoging in Turkije veelvoudig in het nieuws en onderwerp van politieke discussie. Gülen/Hizmet geïnspireerde organisaties en betrokkenen bij de beweging ondervinden kritiek en doorleven een transitie die ook in Nederland duidelijk merkbaar is. Buitenstaanders worstelen met de complexiteit van de gang van zaken. De onbekendheid over de financiering, de uiteindelijke doelstelling en de interne organisatie van de beweging leiden tot vragen. Wat is de echte agenda en de structuur van de beweging? Hoe kweekt de beweging haar achterban? Wat is de bron van het geld? Deze serie van kenniscafés wil een röntgenfoto van de beweging maken om antwoord te geven op deze brandende vragen. Dit zal plaatsvinden aan de hand van gesprekken met deskundigen en kenners van de Nederlandse praktijk van de beweging.

1. Agenda en doel van de beweging

Het eerste kenniscafé vindt plaats op 13 maart 2017 in Nieuwspoort te Den Haag.

Programma
12:00
Inloop en lunch
12.30 Inleiding door prof. dr. Johan Leman, Katholieke Universiteit Leuven
12:50 Coreferaat door prof. dr. Karel Steenbrink, Universiteit Utrecht
13:00 Panelgesprek met kenners van de Nederlandse praktijk van de beweging
13:45 Wrap-up en afsluiting

Sprekers

J. Leman

J. Leman

Emeritus hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven

Johan Leman is een pater dominicaan, professor in de sociale en culturele antropologie en in België vooral bekend als voormalig directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Hij was de eerst leerstoelhouder van Fethullah Gülen Chair for Intercultural Studies aan de KU Leuven.

K. Steenbrink

K. Steenbrink

Emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht

Karel Steenbrink is na zijn emeritaat nog actief in schrijven en lesgeven. In 2014 werkt hij aan het voltooien van Catholics in Independent Indonesia, 1945-2010 en (als co-editor) aan Gülen-Inspired Hizmet in Europe. The Western Journey of a Turkish Muslim Movement (Peter Lang, 2015).

2. Interne en financiële structuur van Hizmet

Het tweede kenniscafé zal plaatsvinden in De Balie.

Programma wordt nader bekend gemaakt.

3. Hoe kweekt Hizmet haar achterban?

Het derde kenniscafé zal plaatsvinden in Rotterdam.

Datum, locatie en sprekers worden nader bekend gemaakt.